Hans Ligteringen is onderzoeker, curator en conceptontwikkelaar op het gebied van kunst, cultuur, stedelijke vernieuwing, architectuur, leefbaarheid en gebiedsontwikkeling. Kunst-, én omgevingssensiviteit worden binnen interdisciplinaire projecten als strategisch instrument gebruikt om commerciële, maatschappelijke of planologische doelen te bereiken. In zijn brede beroepspraktijk onderzoekt hij innovatieve mogelijkheden om designers/kunstenaars proactief te verbinden met planologische procedures, maatschappelijke kwesties en/of specifieke ondernemersvraagstukken binnen het bedrijfsleven.